Vols fer comanda o mes informació per whatsapp ?

Crear nou compte

Dades personals
/ /
Dades adreça facturació
Dades enviament

Abans de facilitar les seves dades personals i en el seu cas donar el seu consentiment al seu tractament, es recomana que llegeixi i comprengui la política de protecció de dades.

El text que es mostra a continuació l'ha d'incloure en tots aquells formularis que utilitza per demanar dades personals dels seus potencials clients, tant si es realitza en suport paper com si els recull a través d'un formulari web.
Dades del responsable del tractament:
Identitat: FRUITES DALOGA NIF:B61002218
Adreça postal: 08550
Direcció: POL.IND.LA BÒBILA C/PUIGMAL 18.
Telèfon: 93/8820141
Correu electrònic: FRUITESDALOGA@MOVISTAR.ES
"En FRUITES DALOGA" tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat o enviar la informació requerida. Les dades proporcionades es conservaran mentre no ens demana el cessament de l'activitat.
Les dades no se cedeixen a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en FRUITES DALOGA estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant FRUITES DALOGA , POL.IND.LA BÒBILA C/PUIGMAL 18. o l'adreça de correu electrònic FRUITESDALOGA@MOVISTAR.ES , adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.
Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.