Vols fer comanda o mes informació per whatsapp ?

Condicions d'us

En compliment de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FRUITES DALOGA l’informa que és el titular del website FRUITESDAMAS.COM.
D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, FRUITES DALOGA informa de les següents dades:
El titular d’aquest espai web és FRUITES DALOGA, amb CIF B61002218 i domicili social FRUITES DALOGA; POL.IND. LA BOBILA C/ PUIGMAL 18, 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, inscrit al Registre Mercantil en el tom 29584, foli 20, full B158085, inscripció 1a.
L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és INFO@FRUITESDAMAS.COM

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús del website de FRUITES DALOGA confereix la condició d’usuari, pel que s'accepta, des de la navegació per les pàgines de FRUITES DALOGA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

L’espai web de FRUITES DALOGA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el correcte ús de l’espai web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis proporcionats per FRUITES DALOGA per l’accés a certs continguts o serveis oferts per l’espai web. També serà responsable de l'ús de les claus d’accés que hagi obtingut omplint els esmentats formularis.
  • L'ús de la informació, serveis i dades facilitades per FRUITES DALOGA contràriament al que disposen les presents condicions, la llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o de qualsevol altre manera, puguin suposar lesions dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Política d’enllaços i exempció de responsabilitats
FRUITES DALOGA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través d’enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà d’enllaços.

FRUITES DALOGA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol d’any que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, FRUITES DALOGA, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que la navegació per Internet pugui patir l’usuari.

Modificacions
FRUITES DALOGA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri necessàries, sense previ avís, en el contingut del seu website. Tan en el que fa referencia als continguts del website, com en les condicions del mateix o en les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en l’espai web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres depositors.